EU peníze školám

EU dotace

Děti přišly do školy, všechno klaplo, škola vydává věci

Po dlouhé době se opět některé děti spolu sešly ve škole. Máme všechna prohlášení o zdraví, každý sedí zvlášť, všichni si pořád umývají ruce, tak jak jim maminka kladla na srdce. Učebny se dezinfikují 3 krát denně, jídelna pojme naráz dvě po sobě jdoucí skupiny, které sedí odděleně, každý strávník sám u stolu. Takže i 120 žáků se nají pohodlně za 2 hodiny. Odpolední družinu využívá jen málo dětí, které jsou však o to žhavější porazit paní vychovatelku, asistentku nebo učitelku v nějaké hře. Družina probíhá ve stejné místnosti jako dopolední činnost.

Do školy mohou jen děti a pracovníci školy, ráno se chodí předním i zadním vchodem, u kterých se měří teplota (zatím nikdo zvýšenou neměl) a probíhá dezinfekce rukou. Harmonogram začátku vyučování je odpovídající, žádné shlukování nebude. Od vchodu jdou děti přímo ke třídě, kde mají lavičku na přezutí, místa na odložení bundy je ve třídě dost. Šatny jsou nyní určeny pro věci žáků, kteří se učí z domova. Od zítřka až do pátku si je mohou majitelé vyzvedávat v čase 13:30 – 16:00.

Schůzky s žáky 2. stupně se budou odehrávat ve venkovních učebnách na hřišti, které zřídíme nebo v pavilonu tělocvičny úplně odděleně od prvního stupně a v posunutém čase. Jsme na vše personálně i prostorově nachystaní, zahradní plastový nábytek máme nakoupený.

Zdravím všechny                                                                 

Mgr. Milan Žůrek, ředitel školy