EU peníze školám

EU dotace

Druhý stupeň může od 8.6. chodit do školy.

Od 8. června je povoleno organizovat zkrácené vyučování pro 2. stupeň. Třídy budou fungovat odděleně, stejně jako 1. stupeň budou začínat v různou dobu,  každá 2 dny v týdnu i s obědem. Pravděpodobný harmonogram výuky:

6.A  zadní vchod začátek 9:00, oběd 10:40 vyučování úterý, čtvrtek

6.B  přední vchod začátek 9:00, oběd 10:35 vyučování úterý, čtvrtek

6.C  zadní vchod začátek 10:00, oběd 11:30 vyučování úterý, čtvrtek

7.A  zadní vchod začátek 10:00, oběd 11:30 vyučování pondělí, středa

7.B  přední vchod začátek 9:00, oběd 10:35 vyučování pondělí, středa

8.A  zadní vchod začátek 9:00, oběd 10:40 vyučování pondělí, středa

                                                                      

Pátek vyhrazen na organizování akcí mimo školu                                                              

Žáky je potřeba přihlásit třídním učitelům, s sebou do školy pak vzít čestné prohlášení, které přikládáme, dvě roušky a sáček. Třídním učitelům hlaste i obědy.

                                                                            Mgr. Milan Žůrek, ředitel školy