EU peníze školám

EU dotace

Vysvědčení, fotografování, dravci

Vysvědčení se vydává všem žákům v pátek 26.6. Na chodbách jsou roušky povinné, ve třídě dobrovolné.

Kdo z vážných důvodů v pátek nemůže vysvědčení převzít, přijde si pro ně v pondělí v 8:00 nebo po domluvě v červenci.

Harmonogram příchodu do tříd +/- 10 minut

1.A – 3.A        přední vchod 8:00

3.B – 5.A        přední vchod 8:15

6.A                  vchod do tělocvičny 8:00

5.B, 6.BC, 7.A  zadní vchod 8:00

7.B, 8.A, 9.A  zadní vchod 8:15

Nikdo se nepřezouvá. Vydávání bude trvat zhruba hodinu, odchod ze školy po vyzvednutí věci ze šaten bude pro žáky stejně, kudy přišli. Jídelna nevaří. Družina funguje pro děti, které ji nyní navštěvují.

Fotografování 9. ročníku proběhlo, ostatní necháme na září, stejně jako učebnice. Přehlídka dravců se z tohoto pátku přesouvá kvůli počasí na příští týden, bude upřesněno.

                                                                                                          Mgr. Milan Žůrek, ředitel školy