EU peníze školám

EU dotace

Závěr školy patřil našim reprezentantům v robotické soutěži

Ještě poslední týden školy měli dva žáci osmého ročníku příležitost reprezentovat školu v robotické soutěži Jedobot v Jedovnici. Změřili si svoje síly s největšími nadšenci do programování robotů. Nakonec mezi soutěžícími obstáli se ctí. V konkurenci základních škol zajeli druhý nejlepší čas, který jim vynesl celkové osmé místo mezi všemi zúčastněnými ze základních, středních a vysokých škol.

Miroslavu Spurnému a Markovi Lolkovi blahopřejeme a doufáme, že i v následujícím roce se jim bude na soutěžích dařit.

Mgr. Martina Štěpancová