EU peníze školám

EU dotace

Skončil zvláštní školní rok

Děkuji všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům a rodičům za zvládnutí tohoto opravdu výjimečného školního roku. Nikdo jsme netušili, co se může stát a s jakými problémy se rodiny a škola mohou potýkat.

Nicméně se ukázalo, že jsme společně velmi silní a dokážeme obstát i v těch nejtěžších výzvách. Spolupráce učitelů s rodiči a také vysoká úroveň používání informačních technologií žáků druhého stupně umožnila úspěšně dokončit tento školní rok. Jen několik oblastí v některých předmětech bude potřeba dobrat v září a vše řádně zopakovat.

Dopředu jsem dával avízo, že závěrečné známkování bude mírné, a tak se i stalo, nikdo nemá pětku, u nerozhodných známek jsme přimhouřili oko. Bude však potřeba v září začít poctivě pracovat hned od začátku, aby všichni své výsledky obhájili.

Škola se loučí s žáky deváté třídy i některými páťáky, kteří se dostali na gymnázium. Do zaslouženého důchodu odchází kolegyně Mgr. Marie Milková, Mgr. Jarmila Bednářová a Věra Capková. Strávily na naší škole desítky plodných let, za což jim patří veliký dík.

Přeji všem klidnou dovolenou a dětem hezké prázdniny.

 

                                                                                                          Mgr. Milan Žůrek, ředitel školy