EU peníze školám

EU dotace

Informace pro rodiče dětí 1. tříd

Vážení rodiče,

školní jídelna je otevřena již nyní, každý den kromě čtvrtku 8 – 12 hod, vchod zadem kolem rampy. Zde dostanete přihlášku ke stravování (je také na webu školy) a koupíte pro svého prvňáčka čip. Přihlásit ke stravování lze i 1. září, kdo to nestihne dříve.

V úterý 1. září přiveďte své prvňáčky až na 8:10 a vezměte si roušku, děti roušku mít nemusí. Pokud se nemůžete uvolnit z práce, můžete dát svého prvňáčka do družiny již od 6:00.

Těšíme se na spolupráci   

                  Mgr. Milan Žůrek, ředitel školy