EU peníze školám

EU dotace

V úterý 1. září začíná nový školní rok

První den bude krátký, začínáme v 8 hod, předpokládaný konec v 9 hod. Jídelna ještě nevaří, začne až ve středu. Děti se dozvědí svůj rozvrh, aby si mohly co nejrychleji domluvit své další případné aktivity v ZUŠ, DDM nebo sportovních oddílech. Družina funguje od prvního dne, letos od 6:00 až do 17:00. Učebnice zatím zůstávají z loňska, bude se dobírat a opakovat. Společnost už pomalu přechází od počítání počtu nakažených ke sledování počtu hospitalizovaných s vysoce intenzivní péčí, což je mnohem méně než u mnoha jiných nemocí, zhruba 10 lidí v každém kraji. Na místě je tedy opatrnost, ale je potřeba vysvětlit dětem, že nemusí chodit z domu se strachem. Děti nakonec nemusí do školy nosit roušky. Budou fungovat ministerstvem doporučená hygienická opatření, to nejdůležitější je větrání. Naše škola hned po zateplení a výměně oken před několika lety najela na měření vydýchaného vzduchu ve všech třídách, takže jsme si zvykli o přestávkách pravidelně větrat i v zimě. Již několik let také téměř nestřídají učebny žáci, ale učitelé chodí za nimi do jejich kmenových učeben. Výjimkou jsou počítačové učebny, kde zvýšíme intenzitu úklidu a dezinfekce. V prostorné jídelně, kde je 110 míst, budou třídy od sebe odděleny. Upravili jsme rozvrh tak, aby některé třídy chodily na oběd před svou poslední vyučovací hodinou, takže obsazení jídelny bude rovnoměrné.

Třídní učitelé pro nastávající školní rok

1.A

Mgr. Kateřina Urbášková

4.A

Mgr. Petra Valigurová

7.A

Mgr. Hana Matoušková

1.B

Mgr. Iveta Janáčková

4.B

Mgr. Aleš Křenek

7.B

Mgr. Veronika Vaculčíková

2.A

Mgr. Lenka Štenclová

5.A

Mgr. Martin Zíka

7.C

Mgr. Milena Czabeová

2.B

Mgr. Ivana Čechová

5.B

Mgr. Jaroslava Klossová

8.A

Mgr. Marcela Mikulíková

3.A

Mgr. Jitka Benešová

6.A

Ing. Lenka Mikulicová

8.B

Mgr. Michaela Žůrková

3.B

Mgr. Marek Faltus

6.B

Mgr. Miluše Horáková

9.A

Mgr. Lucie Dorušáková

 

Těšíme se na spolupráci v novém školním roce.                                         

Mgr. Milan Žůrek, ředitel školy