EU peníze školám

EU dotace

Programy zaměřené na podporu pozitivního klimatu ve třídách

Ve dnech od 21.- 30. 9. 2020 absolvovaly třídy 7.A, 7.B, 7.C, 8.A, 4.A a 4.B program v P- centru Olomouc, zaměřený na podporu pozitivních vztahů v třídním kolektivu. Žáci strávili dopoledne plné her a aktivit zaměřených na kooperaci a spolupráci.

Mgr. M. Czabeová, MP