EU peníze školám

EU dotace

Výuka robotiky, kterou ministerstvo nyní zavádí do škol, má u nás mnohaletou tradici

Již několik let se na naší škole vyučuje v osmém a devátém ročníku robotika. Během této doby škola vybavila učebnu robotiky 18 stavebnicemi LEGO Mindstorms. Žáci se učí nejen programování svého robota, ale i kreativitě a konstrukčním schopnostem. Kouzlo robotiky je i v tom, že do práce žáků zasahují vnější podmínky a stejná úloha tedy může být řešena s ohledem na okolní podmínky pokaždé jinak. Nejen žáci druhého stupně si hrají s roboty. V počítačovém kroužku ve školní družině se malé „Ozoboty“ snaží ovládnout i žáci 1. stupně. Spolu s programováním rozvíjejí své informatické myšlení.

Žáci se účastní robotických soutěží, kde si poměřují své zkušenosti s ostatními. Poslední soutěž proběhla i v současné nelehké situaci v sobotu 6. února. Místo návštěvy Brna nás však čekala online soutěž. Robotiáda je mezinárodní robotická soutěž. Základem soutěže je platforma LEGO Mindstorms.

Náš žák Viktor Sova z 8. B reprezentoval nejen naši školu, ale i celý Olomoucký kraj, ve kterém je nejlepší. Soutěžil v disciplíně „Jízda po čáře“. V konkurenci soupeřů z Ukrajiny, Polska, Slovenska, Německa, Maďarska a samozřejmě Česka se umístil na krásném 9. místě z 22. Viktorovi gratulujeme a těšíme se na další robotické soutěže.