EU peníze školám

EU dotace

Rodiče určených profesí mohou opět dávat děti do naší školy

Vážení rodiče,
ZŠ U Stadionu opět organizuje výuku dětí rodičů níže uvedených profesí. Kapacity jsou neomezené, je tedy možné přihlásit další děti 1. stupně – pokud patříte k níže zmíněné profesi, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti žáky ZŠ U Stadionu.

 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • zaměstnanci obecní policie,
 • zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky,
 • příslušníky ozbrojených sil,
 • zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
 • pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,
 • pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy,
 • zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 • zaměstnanci zařízení školního stravování,
 • zaměstnanci České pošty, s. p.,

Kapacity jsou neomezené, je tedy možné využít nabídku pro děti 1. stupně do 10 let věku. Družina funguje  6:00 – 17:00, oběd je zajištěn. Rodiče, kteří u nás dítě ještě neměli, musí ráno v družině nechat na sebe kontakt. Seznam profesí bude patrně vládou upraven, ale i pokud se to změní během víkendu, v pondělí určitě platí, že žádné dítě neodmítneme.                                       

V Uničově 27. 2. 2021 

Mgr. Milan Žůrek, ředitel školy