EU peníze školám

EU dotace

Prevence rizikového chování v době „covidové“

Je na naší škole tradicí, že se snažíme systematicky budovat pro děti bezpečné, přátelské a podporující klima. Právě takové klima považujeme za základní podmínku úspěšnosti dětí jak v oblasti vzdělávání, tak v jejich mimoškolním životě. Při běžné prezenční výuce realizujeme řadu programů, akcí a třídnických hodin, aby naši žáci získali tolik potřebné dovednosti pro řešení náročných a konfliktních životních situací. Probíhají školy v přírodě, výlety, lyžařské zájezdy, exkurze… To vše napomáhá k posilování pozitivních vztahů mezi dětmi.

Současná situace nás, zejména v 2. pololetí, však postavila před otázku, jak v tomto duchu pokračovat, jak naše děti podporovat, posilovat jejich vhodné vzorce chování, a naopak je chránit před riziky, která jsou spojena jak s jejich odloučením od kamarádů, tak s nárůstem času stráveným ve virtuálním světě.

A tak jsme i tuto oblast školního života začali řešit on-line. Žáci 8. a 9. ročníku již absolvovali program Hra na hraně, zaměřený na prevenci nebezpečí gamblingu a s tím spojených sociálních i ekonomických problémů, některé další ročníky programy teprve čekají.  Třídní paní učitelky realizují on-line třídnické hodiny zaměřené na podporu vztahů mezi dětmi, prevenci kyberšikany, podporu bezpečného chování na internetu a podobně. Pro zájemce probíhají rovněž on-line konzultace s naší paní psycholožkou. Tu je také po domluvě možno navštívit přímo ve škole.