EU peníze školám

EU dotace

Rodiče určených profesí mohou i nadále dávat děti do své kmenové školy

Mimořádným opatřením je umožněna přítomnost žáků, jejich rodiče pracují ve vybraných profesích, ve šlkolní družině kmenové školy, ve které jsou zapsány.
 
 • Děti IZS mají nárok na zajištění školního stravování za stejných podmínek, jako při prezenční výuce.
 • Na děti IZS účastnících se programu školní družiny se vztahuje povinnost testování obdobně jako je tomu v týdnu prezenční výuky.
 
Vybrané profese:
 
 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů, o příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, o zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.
   
  Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.