EU peníze školám

EU dotace

Informace pro rodiče 1. B, 2. B, 3. B, 5. A a 5. B

Vážení rodiče,
příští týden v pondělí začíná pro třídu, kterou navštěvuje Vaše dítě výuka ve škole s povinností testování a nošení zdravotnických roušek a nanoroušek.

Proč se testuje?

Testování na přítomnost viru COVID-19 probíhá v rámci dubnového návratu k prezenční výuce, a to na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. Týká se všech skupin dětí, žáků, studentů a zaměstnanců škol a  školských zařízení, kterým je umožněna osobní přítomnost ve škole.

Čím se testuje?

Testovat se bude pomocí neinvazivních antigenních testů. Děti si vzorek pro testování samy odeberou vatovou tyčinkou z přední části nosu. Při další manipulaci s testem můžete pomoci Vy nebo dohlížející pedagogičtí pracovníci.

Kdy a kde se testuje?

Testování bude probíhat u šaten a na dalších předem určených místech ve škole po příchodu do školy v pondělí a ve čtvrtek. V jiné dny či hodiny se budou testovat jen děti, které nebyly v řádném termínu testování přítomny.

Pravděpodobnost pozitivního testu je 1%, takže možná ze 100 dětí, které v pondělí přijdou do školy, bude jedno pozitivní, a půjde domů. V první skupině nebyl pozitivní nikdo v pondělí ani ve čtvrtek.

Pokud vyjde test pozitivní, půjde Vaše dítě do předem určené místnosti, kde vyčká Vašeho příjezdu a potom půjde domů. Škola pozitivně testovaným dětem vydá potvrzení o tom, že byly pozitivně testovány antigenním testem a je nutné kontaktovat praktického lékaře dítěte a požádat o vystavení e-žádanky na provedení RT-PCR testu ve zdravotnickém zařízení. Do té doby by se neměly pohybovat na veřejnosti.

Další testování bude ve čtvrtek, pozitivní test jednoho posílá do karantény už celou třídu.

V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, všichni žáci, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu při vyučování (včetně školní družiny) během některého z předchozích 2 dnů, musí opustit školu nebo čekat na vyzvednutí zákonným zástupcem spolu s ostatními spolužáky.

Kdy se dítě nemusí testovat?

Dítě se nemusí testovat, pokud doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také ty, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

Lze odmítnout testování?

Pokud se Vaše dítě testování nezúčastní, nemůže se účastnit prezenčního vzdělávání. Škola bude takovou absenci evidovat jako omluvenou, nemá ale povinnost zajistit dítěti distanční způsob vzdělávání. Vyučující vám budou posílat domácí úkoly stejně, jako by bylo vaše dítě nemocné.

Lze použít vlastní testy?

V případě, že budete chtít otestovat dítě vlastním testem, bude to umožněno. Daný antigenní test však musí být na seznamu těch, kterým Ministerstvo zdravotnictví udělilo výjimku. Dítě otestujete přímo ve škole a nahlásíte výsledek testu dohlížejícímu pedagogickému pracovníku.

Družina funguje od 6 do 17 hod. Je potřeba napsat lístek, kdy dítě v jednotlivé dny odchází, a zda samo.

V případě zdravotních potíží je vhodné nechat dítě doma.                

Odkaz na video způsobu provádění testu. https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&t=2s   

   Vedení školy