EU peníze školám

EU dotace

Zápis dětí do prvních tříd pokračuje

Z organizačních důvodů je zápis prodloužen do konce dubna. Téměř všichni předškoláčci jsou však již zapsaní. Do 1.A k paní učitelce Benešové, i do 1.B k paní učitelce Váňové nastoupí okolo patnácti dětí. Chystáme pro ně pěkné prostředí, zajímavé učení, kroužky v družině i spoustu mimoškolních akcí. Věříme, že pandemie i způsob boje s ní se již nikdy nevrátí.

                                                                                                          Mgr. Milan Žůrek, ředitel školy