EU peníze školám

EU dotace

Chceme zorganizovat sběr papíru

Víme, že někteří rodiče mají ještě z loňska plný sklep papíru. Dle vyjádření firmy EKO-UNIMED  je pravděpodobné, že na konci května a v červnu budeme moci přistavit ke škole kontejnery a akci zrealizovat. 

O podrobnostech sběru bude škola zavčas informovat.                                          

                                                                                                                      Mgr. Milan Žůrek, ředitel školy