EU peníze školám

EU dotace

Skončil zápis dětí do prvních tříd

Do 1.A i 1.B nastoupí po 14 dětech. Na své prvňáčky se už těší Mgr. Jitka Benešová a Mgr. Petra Váňová. Ač zvládáme distanční výuku velmi dobře, všichni doufáme, že od září budou děti už napořád ve škole spolu. Chystáme nové kroužky, sportoviště, vylepšujeme učebny i další prostory, nakupujeme spoustu nových pomůcek. Budeme se snažit pro všechny děti uspořádat kromě pestrého vyučování i mnoho dalších zajímavých mimoškolních akcí.

                                                                                               Mgr. Milan Žůrek, ředitel školy