EU peníze školám

EU dotace

Volba dvou zástupců rodičů do školské rady

Vážení rodiče,

po tříletém období končí mandát Školské rady ZŠ U Stadionu. Pokud  máte zájem pracovat v nové školské radě, můžete se do 18.6. 2021 přihlásit na email školy. Stačí uvést jméno, příjmení a třídy/u, které/ou navštěvují Vaše děti(dítě). Volby proběhnou od 21. do 25. června, kdy děti domů donesou lístečky s kandidáty. Další dva zástupce do rady pak zvolí město a další dva učitelský sbor.

Kandiduji do Školské rady ZŠ Uničov, U Stadionu 849  …………………………………………………..

                                                                                                  jméno příjmení           třída (třídy) dítěte (dětí)

Těším se na spolupráci v dalším školním roce.                                           

Mgr. Milan Žůrek

                                                                                                                           ředitel školy