EU peníze školám

EU dotace

Vlastivědná procházka

Ve čtvrtek 24.6. strávily děti z 5.B část dne v ulicích Uničova. Nebyla to ale obyčejná procházka, jejím cílem bylo nejen strávit školní hodiny na čerstvém vzduchu, ale i více poznat osoby, které jsou v názvu ulic. Každému dítěti byla předem přidělena jedna ulice, o které si mělo zjistit a připravit krátké povídání. Některá jména jim byla dobře známá ze školy, říct tedy něco o Smetanovi, Němcové, Masarykovi...to bylo celkem snadné. Někdo však musel dohledat informace, třeba i v hodině informatiky, o postavách ne tak pro páťáka dobře známých, např. Neruda, Opletal či Albík. Většina třídy se poctivě připravila a danou osobu nám přiblížila.

Zvláštní poděkování patří panu L. Hrdličkovi, dědečkovi Natálky z naší třídy, který nám věnoval svůj čas a obohatil naši místopisnou exkurzi o výklad z historie Uničova a v galerii infocentra zodpověděl zvídavé otázky dětí či paní učitelky. Díky němu víme o unikátním nálezu zlatých mincí na Šibeničním vrchu i to, kde najdeme pozůstatky středověkého pranýře.

Mgr. Jaroslava Klossová