EU peníze školám

EU dotace

Pravidla bezpečí v kyberprostoru

Internet a moderní technologie jsou v dnešním světě běžnou součástí našich životů.  

To sebou nese spoustu výhod, avšak také úskalí. Je nezbytné, aby se žáci učili s těmito technologiemi pracovat zodpovědně a dodržovat při práci s nimi všechna etická i bezpečnostní pravidla. Ta byla, spolu s prevencí kyberšikany, tématem interaktivní přednášky, kterou pro žáky 8.A zrealizoval lektor projektu E-bezpečí, který zaštiťuje UP v Olomouci. 

Mgr. Milena Czabeová, metodik prevence