EU peníze školám

EU dotace

Ohlédnutí za červnovou výukou

Příjemné počasí nás lákalo ven, a tak část výuky probíhala ve venkovních prostorách školy. 

V českém jazyce si žáci např. opakovali učivo na stanovištích, četli mimočítankovou četbu, v přírodovědných praktikách dělali zajímavé pokusy a ven chodili i v matematice a zeměpisu a dalších předmětech. A když byly všechny úkoly zdárně splněny, čekaly na děti dny plné sportu, vycházek  a výletů.   

Vedení školy