EU peníze školám

EU dotace

Dopolední procházka po Uničově

Ve dnech 7. a 8.10. se žáci třetích tříd seznamovali s historií města Uničova. Prohlídka začala výstavou obrazů v Informačním centru. Z Informačního centra děti přešly na náměstí, kde si prohlédly Radnici, Morový sloup, kašny a domy. Posléze se děti přesunuly do muzea Vodní branka, kde plnily předem připravené úkoly. Prohlídka byla završena návštěvou Šatlavy. Strašidelným místem děti provázel Toníček (loutka).

Velké poděkování žáků, učitelek a asistentek náleží paní průvodkyni Mgr. D. Bradáčové. Děkujeme za krásně strávené dopoledne, zajímavé a poutavé vyprávění o historii města doplněné o různé zajímavosti a možnosti nahlédnout do míst, kde mnozí z nás ještě nikdy nebyli.

Jak se dětem prohlídka líbila uvidíte na fotografiích níže.