EU peníze školám

EU dotace

Beseda s Tyflocentrem Olomouc 4AB

Děti čtvrtých tříd měly zajímavou besedu s pracovníky olomouckého Tyflocentra, ještě víc pro ně bylo poučné, že paní, která celou besedu řídila, byla nevidomá.

Dozvěděli jsme se, jaké obtíže mají tito lidé v běžném životě, jaké pomůcky a moderní vychytávky pomáhají nevidomým usnadnit běžný život.

V poslední části jsme si mohli vyzkoušet „naslepo“ poznávat podle čichu potraviny, nalévat nápoje do sklenice a jak se ukázalo, nebylo to vůbec jednoduché. Také jsme se s pomocí speciálních brýlí mohli podívat, jak „vidí“ lidé s různými vadami zraku.

Beseda byla přínosem pro všechny, protože jsme se dozvěděli mnoho informací o zrakově postižených lidech.

Marek Faltus a Jaroslava Klossová