EU peníze školám

EU dotace

Osmáci si zkusili práci horské služby

Minulý týden žáci osmých tříd vyjeli do Bedřichova a odtud šli na Rabštejn. Nešlo však jen o tento náročný výstup, na chatě bylo totiž domluveno setkání s členem horské služby. Nejdřív proběhla beseda, kde se všichni dozvěděli podrobné informace o práci horské služby a také, jaká jsou kritéria přijetí a s tím spojené limity fyzických testů. Ukázalo se, že pandemické období poznamenalo i tuto oblast. Z deseti zájemců projdou fyzickými zkouškami v průměru jen dva uchazeči, před pěti lety to ještě byla polovina. Po přednášce si všichni zkusili praktickou záchranu zraněného člověka v terénu. Byla jím i paní učitelka Matoušková, která dostala límec na ochranu páteře, a byla transportována žáky na speciálním nafouknutém lehátku k záchrannému vozítku a odvezena k záchraně. Všichni zachránci z toho byli nadšeni. Celá akce, včetně občerstvení byla organizována a financována DDM v rámci evropských projektů. Načasování bylo skvělé, vše proběhlo v posledních minutách letošního podzimu, neboť při zpáteční cestě z Rabštejna dolů začalo sněžit.

Martina Štěpancová