EU peníze školám

EU dotace

Nový rok začal klidně

Škola začala a pedagogický sbor i třídy jsou téměř v plném počtu.

V lednu zakončíme toto pololetí. V průhu prvního pololetí probíhalo masivní doučování, což by se mělo projevit na známkách.

Dále připomínáme rodičům 7. a 8. ročníků – součástí přihlášky na pobytový lyžařský kurz je poslání 2000 Kč na účet školy do 20.1. 2022. Žáci, kteří k tomuto datu nebudou mít zaplaceno, budou v případě zájmu o lyžování jezdit na dopolední  výjezdy a vracet se na oběd do školy.

A poslední novinka - třída 4.B je zase mistrem školy v šachu, neboť opět porazila 8.C.

Přeji všem v novém roce hlavně hodně zdraví.                                   

Mgr. Milan Žůrek, ředitel školy