EU peníze školám

EU dotace

Páté třídy v Technickém muzeu v Brně

Poslední říjnový den strávili žáci pátých tříd v Technickém muzeu v Brně, aby se zde prostřednictvím vzdělávacích programů dozvěděli něco zajímavého do výuky. Jeden pořad je seznámil s vývojem železářství v době Velké Moravy. Prohlédli si modely tavných pecí, které používali naši dávní předci. Drželi v rukou kousky železa a viděli video o rekonstrukci takové pece. Druhý pořad, nazvaný Ulička řemesel, je zase zavedl do doby vzniku naší republiky. Seznámil je s řadou řemesel, o kterých slyšeli možná při četbě knih nebo je viděli ve filmech, ale sami je neznali. Také při dotazech průvodkyně často tápali. Na závěr naší návštěvy jsme si ještě prohlédli vystavená historická auta a letadla. Jsme rádi, že naše škola byla vybraná k ověřování projektu, protože takováto praktická výuka určitě má smysl.

Mgr. Michaela  Žůrková