EU peníze školám

EU dotace

Podzimníček u Lvíčat

Příchod podzimu jsme zahájili podzimní tématikou, povídáním o podzimu jako takovém, dále o zvířátkách, o podzimních plodinách, darech přírody i o tradicích a aktivitách, které se na podzim dělají. Lvíčata si vyrobila ovoce technikou tiskání korku, jabloň nebo hrušeň otiskem ruky a prstů, také podzimního ježečka s listím i veselého rozevlátého draka. Vybrané práce dětí, byly vystaveny na chodbě vedle družiny.

Akce měsíce říjen „Podzimníček“ spočívala ve splnění určitých úkolů na téma podzim, které byly zaznamenány na kartičky vyzdobené dětmi. Aktivity zahrnovaly např. zvířátka v lese, farmu zvířat, podzimní sudoku nebo sběr podzimních plodin. Děti vše skvěle zvládly a za odměnu dostaly sladké překvapení.

Tereza Pavlíková