EU peníze školám

EU dotace

Zapojili jsme se do sbírky „Vánoční hvězda“

Na konci měsíce listopadu se někteří zaměstnanci, žáci a jejich rodiče zapojili do prodeje vánočních hvězd, který pořádá organizace Šance již dvacátým rokem. V pátek dne 24. listopadu jsme zakoupili 69 kytek a přispěli tak částkou 5.450,- Kč na pomoc Hemato-onkologickému oddělení Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci. Poděkování patří všem, kteří se této sbírky účastnili.

Ivana Bušfyová, hospodářka