EU peníze školám

EU dotace

Pekelný rej u Smajlíků aneb Andělům vstup zakázán

Jako každoročně, tak i letos přišel Mikuláš ke Smajlíkům v netradičním duchu. Družina Smajlíků se proměnila mávnutím kouzelných vidlí v Pekelné království vedené krásně ošklivou pekelnicí, Její Výsostí Luciferkou. Družina čertích poddaných plnila různé úkoly, za které byla po zásluze potrestána sladkou odměnou.

Z družiny Smajlíků se ozývaly děsivé zvuky, to jak čerti trénovali čertovské blekotání.  Následnou disciplínou, jež musela družina Její královské Výsosti Luciferky zvládnout, byl čertovský škleb (bez pomocné 3l. lahve s kyselým zelím) kterýžto  vyděsí všechny hříšníky a skok v pytli do pekelné brány. Nesmělo chybět ani házení polínkem  do pomyslného ohně pekelného. Pozvání na pekelný rej přijala i přítelkyně Její Výsosti Luciferky, zlá a ošklivá Baba Jaga, ale to je již jiná pohádka…

Čertíci i čertice všechny úkoly hravě zvládli  a pekelné odpoledne v družině si řádně užili.  

Xenie Kuchařová a Bc. Karla Jurečková