EU peníze školám

EU dotace

Máme nové složení školské rady i vedení spolku rodičů

Rada města jmenovala novou školskou radu naší školy, ve které budou pracovat: Lenka Ottová a Robert Čundrle za rodiče, Mgr. Jitka Benešová a Mgr. Marcela Mikulíková za pedagogy, Mgr. Aleš Langer a Bc. Jiří Urbášek za město.

Předsedkyní spolku rodičů byla nově zvolena Mgr. Linda Kotasová, místopředsedkyní je Mgr. Martina Štěpancová a ekonomem spolku je Jitka Suchomelová.

Těšíme se na spolupráci.                                                      

Vedení školy