EU peníze školám

EU dotace

9.A v Miele

Žáci 9. třídy pod vedením p.uč. Mikulíkové a p.uč. Sklenákové absolvovali v rámci přípravy na výběr budoucího povolání exkurzi ve výrobním závodě Miele, který s naší školou dlouhodobě spolupracuje. Průvodkyně podrobně přiblížila žákům celý výrobní proces a zdůraznila vysokou uplatnitelnost absolventů technických oborů na trhu práce.

Mgr. Marcela Mikulíková