EU peníze školám

EU dotace

Den zručnosti

Ve středu 7. 2. se někteří žáci 9. A zúčastnili dne otevřených dveří na SPŠ a OA v Uničově tzv. „Den zručnosti“.  Cílem této akce bylo seznámení s místními i okolními firmami a jejich nabídkou praxe během studia na této škole a také práce v budoucnu. Po prezentaci firem se žáci odebrali do dílen, kde si je rozebrali daní pedagogové a žáci si podle zvoleného oboru mohli vyzkoušet práci na určitých strojích. Zde jsou krátké ohlasy našich žáků, kterým se akce velmi líbila.

Lukáš Bartl – nejvíce se mi líbilo pracování na obráběcích strojích

David Břeň – líbily se mi CNC stroje a také to, že jsme si mohli něco vyrobit

Martin Cejthaml – mě se líbily prezentace firem a CNC stroje

Michal Šimek – líbilo se mi, že jsme dostali občerstvení

Tomáš Vojáček – líbila se mi práce na strojích

Matěj Linhart – líbilo se mi, že jsme si mohli vyzkoušet praxi

Ondřej Buřval – líbilo se mi možnost něco si vyrobit a práce se stroji