EU peníze školám

EU dotace

Bruslení jako součást tělesné výchovy

Již od počátku školní docházky tvoří tělesná výchova nedílnou součást školního vzdělávacího programu a jejím cílem je všestranný rozvoj fyzické zdatnosti a odolnosti žáků a začleňování aktivního pohybu do každodenních zdravých návyků dětí. Proto se v hodinách tělesné výchovy žáci seznamují již od 1. třídy s různými formami cvičení a sportů, při nichž rozvíjí různé pohybové dovednosti.

Ani v letošním školním roce jsme proto podobně jako další třídy naší školy nevynechali možnost zpestřit si hodiny tělesné výchovy ledním bruslením a celkem třikrát jsme se vydali na uničovský zimní stadion. Nejenže všichni žáci 4. A již umí bruslit, ale někteří z nich své bruslařské dovednosti předali dál našim prvňáčkům při společném bruslení, a tak si na vlastní kůži vyzkoušeli, že pomáhat může být i zábavné…

Mgr. Kateřina Urbášková