EU peníze školám

EU dotace

Tradice v novém kabátě

Dnešní doba plná shonu, techniky a civilizačních vymožeností dává stále méně prostoru na uplatňování odkazu našich předků v podobě různých dávnějších i méně dávných lidových tradic. Tyto tradice však v sobě skrývají nejen důraz na uplatnění tvořivosti, vlastní invence a fantazie, ale nesou v sobě také moudra odpozorovaná za dlouhá staletí a neměli bychom na ně jen tak zapomínat…

Jedním z těchto odkazů je vynášení Morany na Smrtnou neděli před Velikonocemi. Tuto tradici jsme ve  4.A využili a v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností jsme si Moranu společnými silami utvořili. Děvčata sešila látky na šaty v „patchworkovém“ stylu, kluci utvořili „tělo“ a hlavu.  Na procházce při „vynášení smrti“ jsme se nakonec rozloučili se symbolem zimy a přivítali jaro nejen správnou lidovou říkankou, ale také vyběháním při prvních jarních paprscích.

Mgr. Kateřina Urbášková