EU peníze školám

EU dotace

(Ne)bezpečný internet

Moderní technologie jsou již nedílnou součástí našeho každodenního života. Mnozí naši žáci se již od útlého věku učí využívat počítač, tablet, chytrý telefon… Učí se však rovněž správným návykům souvisejícím s odpovědným přístupem k těmto technologiím? Jsou si vědomi rizik, která s nimi mohou být spojena? Dle našich zkušeností tomu tak není. Proto věnujeme této oblasti značnou pozornost.

Za důležité považujeme, aby působení na dítě v tomto ohledu přicházelo jak ze strany školy, tak rodiny (rodiče mohou nalézt odkazy v sekci prevence) a v neposlední řadě i ze strany odborníků zabývajících se touto problematikou. Velmi si proto ceníme návštěvy PhDr. René Szotkowského, Ph.D., lektora programu E- bezpečí z Univerzity Palackého v Olomouci, který za žáky 6. - 8. ročníku přijel s interaktivní besedou Nebezpečné komunikační jevy související s používáním ICT technologií.

Během dvouhodinového bloku si žáci zopakovali pravidla bezpečné komunikace na internetu, zejména pak na sociálních sítích, připomněli si, jak postupovat, narazí-li na závadné nebo podezřelé chování na internetu nebo stanou-li se terčem kyberšikany. Seznámili se s případy z praxe, hovořili o falešných profilech, o skrytých formách zneužívání internetu, o ochraně svého bezpečí a intimity, měli možnost ptát se na to, co je zajímá.  Žádná otázka nezůstala nezodpovězená.

Žáci program hodnotili jako velmi přínosný a zajímavý.

Mgr. M. Czabeová