EU peníze školám

EU dotace

Další programy primární prevence

V březnu jsme na naší škole přivítali paní Ivanu Kafkovou, emeritní vrchní policejní inspektorku, která se specializuje na prevenci drogové kriminality a kriminality mládeže. Pro žáky 7. ročníku si připravila program Řešení krizových situací a sebeobrana. Žáci se dozvěděli, jak předcházet krizovým situacím, případně, jak se v takových situacích zachovat – jak se efektivně chránit nebo bránit. Součástí tohoto programu byly i modelové situace.

Zodpovědné rozhodování, nebezpečí experimentování s alkoholem, tabákem a marihuanou - to bylo ústřední téma programu pro 8. ročník. Jeho cílem bylo, aby si žáci uvědomili právní i zdravotní důsledky spojené s drogovou problematikou. Žáci 9. ročníku absolvovali program s názvem Právní minimum - Trestní odpovědnost mladistvých.

Společným prvkem těchto programů a současně tím, co žáky nejvíce zaujalo a o čem někteří z nich ještě následně diskutovali, byly reálné případy z policejní praxe.

Mgr. M. Czabeová