EU peníze školám

EU dotace

Exkurze v muzeu v Opavě

V rámci dotace, placené ministerstvem školství, pro zatraktivení výuky na ZŠ navštívily páté třídy minulý týden Slezské muzeum v Opavě. Kromě stálých sbírek, které si žáci mohli prohlédnout (historie Slezska, vývoj módy a další) je čekali také dva edukační programy. Jeden s názvem Kolovrátek zlatý, upřede nám šaty, seznámíl žáky s historií textilní výroby ve Slezsku, vysvětlil jim jednotlivé fáze výroby látek, začínající získáváním textilního vlákna z různých druhů surovin, následnou výrobou tkanin, až po konečné zušlechťovací práce. Druhý byl o ptácích v ČR. Děti se dozvěděly mnoho zajímavostí z ptačí říše a všechny naše ptáky viděly zblízka. Na závěr si ještě sami vyrobily malou upomínku na návštěvu muzea.

Mgr. Michaela Žůrková, Mgr. Miluše Horáková