EU peníze školám

EU dotace

Preventivní program pro rok 2017/2018 je splněn

Cyklus preventivních programů pro rok 2017/2018 uzavřely lekce ostravského Renarconu pro 4., 5., 6. a 8. ročník, projekt na podporu sebedůvěry pro 7. ročník, program Zuřivec, výuka 1. pomoci pro 8. A a beseda žáků 9. A s lékařem MUDr. Kroupou.

Žáci 4. A, B, C a 5. A, B pracovali se svými lektory na podpoře  kamarádských vztahů a pozitivního klimatu ve třídě, šesťáci se věnovali problematice návykových látek a osmáci se seznámili s nebezpečím netolismu. Pod vedením studentek Střední zdravotnické školy v Šumperku si rovněž vyzkoušeli, jak postupovat, stanou-li se někdy svědky nehody nebo kolapsu člověka. Jednotlivá stanoviště byla zaměřena na resuscitaci, manipulaci se zraněným, zástavu krvácení a ošetření tržných a řezných ran. Doplnili si tak znalosti získané v hodinách přírodopisu a výchovy ke zdraví.

Za žáky sedmého ročníku přijely zástupkyně firmy Dove se svým projektem na podporu sebedůvěry. Jeho cílem je podpořit sebevědomí žáků a předcházet tak  šikaně, kyberšikaně i dalším rizikovým projevům mládeže. Žáci 7. ročníku mezi sebou přivítali také paní psycholožku Pavlu Ševčíkovou, oblastní metodičku z PPP Olomouckého kraje a její kolegyni, paní Recovou, které pro ně zrealizovaly program s názvem Zuřivec, zaměřený na problematiku domácího násilí. Název programu vychází z názvu filmu zpracovaného na základě autentických zážitků dětí, které zažily domácí násilí. Film natočila Anita Killiová podle knihy norské spisovatelky Gro Dahle a ilustrátora Sveina Nyhuse.

Žáci 9. ročníku absolvovali besedu s lékařem zaměřenou na prevenci rizikového sexuálního chování. Všechny programy žáci hodnotili jako zdařilé.

Mgr. M. Czabeová