EU peníze školám

EU dotace

8. A na dva dny v Praze

Americký prezident Ronald Reagan v roce 1985 v jednom ze svých proslovů prohlásil: „ …můžeme dát smysl minulosti tím, že se z ní poučíme a vytvoříme lepší budoucnost.“ I my považujeme za důležité, aby naši žáci znali minulost své země, a to nejen její slavné kořeny sahající až do 9. století, ale zejména svou novodobou, moderní historii.

Proto jsme využili finančních prostředků z MŠMT a navštívili jsme Národní pedagogické muzeum a knihovnu J. A. Komenského v Praze, kde žáci absolvovali program připomínající události 17. listopadu roku 1939 i 1989. Druhý den si pak mohli v Národopisném muzeu vyzkoušet, co obnáší práce kurátora muzea.

Červen však není pouze měsícem vzdělávání, ale také měsícem školních výletů, a tak po vzdělávacích exkurzích přišel čas i na procházku Prahou a na zábavu.

První den si žáci mohli vyzkoušet tzv. únikovky, které prověřily jejich logický úsudek i schopnost spolupracovat s ostatními členy skupiny, a užili si v laserareně. Druhý den na ně čekaly lezecké stěny a program byl završen projížďkou po Vltavě.

Počasí nám přálo a oba dny panovala dobrá nálada, a to i navzdory tomu, že program byl skutečně náročný. Poděkování patří Mgr. Štěpancové, která měla na starost část financovanou z MŠMT a celé dva dny strávila s námi.

Mgr. M. Czabeová