EU peníze školám

EU dotace

Skončil úspěšný školní rok 2017/2018

Závěr školního roku proběhl hladce. Na vysvědčení bylo uděleno 2458 jedniček, 723 dvojek, 444 trojek, 123 čtyřek a 14 pětek. Ty si ještě někteří v srpnu opraví. S vyznamenáním prospělo 63 procent žáků, a to je krásný výsledek. Děkuji všem pedagogům i nepedagogickým pracovníkům za celoroční obětavou práci. Přeji všem dětem pěkné prázdniny a zaměstnancům školy a rodičům klidnou dovolenou.

Mgr. Milan Žůrek, ředitel školy