EU peníze školám

EU dotace

Adaptační programy stmelují třídní kolektivy

Ve druhém říjnovém týdnu proběhl na naší škole adaptační program nazvaný „Na jedné lodi“. Akci pro žáky šestých ročníků uspořádala paní učitelka Czabeová, která má na starosti prevenci rizikového chování. Po motivačním filmu strávily děti celé dopoledne v herně a na hřišti, kde si vykládaly a plnily různé úkoly ve skupinách i společně. Všichni se dobře bavili a velmi pěkně spolupracovali. Z hodnocení programu na druhý den jasně vyplynulo, že všichni pochopili potřebu vzájemně se lépe poznat a vytvořit dobrý kolektiv. Vždyť spolu budou tzv. „Na jedné lodi“ ještě čtyři roky.

Mgr. Marcela Mikulíková, Mgr. Michaela Žůrková