EU peníze školám

EU dotace

Exkurze v planetáriu

Poslední den v říjnu vyjely šesté třídy do Brna na exkurzi. V rámci výuky dějepisu navštívily muzeum Anthropos, kde si prohlédly pověstného mamuta a také expozice věnované životu pravěkých lidí. Potom následoval program doplňující učivo zeměpisu a přírodopisu. Děti zhlédly program Země v pohybu v Planetáriu a hvězdárně Brno. To prošlo nedávno modernizací a bylo to znát. Program žákům vysvětlil vše, co se pohybů Země a ostatních těles ve sluneční soustavě týká. Potom následoval film, který velmi názorně a přesvědčivě ukazoval dopady činnosti lidí na naši Zemi a život na ní. Po programu si ještě děti mohly vyzkoušet fungování některých fyzikálních jevů na instalacích před planetáriem a prohlédnout si model vozítka na Mars.

Mgr. M. Mikulíková, Mgr. M. Žůrková