EU peníze školám

EU dotace

Slavnostní pasování na čtenáře

Žáci 1.A a 1.B byli v pátek 16. listopadu slavnostně pasováni na čtenáře. Dosud v přípravném období pracovali a četli z ,,Živé abecedy". Pro své rodiče si děti připravily krátké pásmo básniček a písniček, aby ukázaly, co se od září ve škole naučily. Po té byli žáci slavnostně pasováni mečem a byl jim paní učitelkou předán ,,Slabikář". Celá slavnost byla zakončena sladkou tečkou v podobě dortu, na kterém si všichni moc pochutnali. 

Mgr. Jitka Benešová, Mgr. Petra Váňová