EU peníze školám

EU dotace

Projekt Vzdělávání v paměťových institucích pokračuje

15. a 16. 11. se žáci 8. a 9. ročníku neučili ve škole, ale ve Slezském zemském muzeu.

V rámci doplnění učiva dějepisu absolvovali ve čtvrtek v Hrabyni program Protektorát Čechy a Morava a v pátek pro ně byl připraven výklad s prohlídkou areálu čs. opevnění v Darkovičkách.

A jelikož se jednalo o dvoudenní výuku mimo školu, byl pro žáky připraven program i na volný čas. Čtvrteční večer byl vyhrazen návštěvě Hvězdárny a planetária  J.Palisy v Ostravě, kde nejprve zhlédli program Pátrání po mimozemských civilizacích a následně měli možnost pozorovat hvězdnou  oblohu, v pátek odpoledne v Landeku sfárali do uhelného dolu , prohlédli si expozici důlního záchranářství a vyzkoušeli si tzv. opičí dráhu, kde se prověřují uchazeči o toto zaměstnání. Samozřejmě za zcela jiných podmínek, než jaké jsou nastaveny pro návštěvníky expozice.

Mgr. M. Czabeová, Mgr. Zíka