EU peníze školám

EU dotace

Jarmark všechny nadchl, atrium bylo plné

Letošní jarmark skončil velkým uměleckým i obchodním úspěchem. Atmosféra byla skvělá. Téměř vše se prodalo i vypilo. Závěr akce obohatilo naše školní hudební těleso několika koledami. Poděkování patří tedy nejen učitelům, kteří s dětmi vyráběli a prodávali ozdoby s vánoční tématikou, rodičům, prarodičům a dalším přátelům školy – velmi dobrým zákazníkům, ale také pedagogům – hudebníkům: Jitce Benešové – keyboard, Martinu Zíkovi – kytara, Katce Urbáškové - dřívka, Marcele Mikulíkové, Petře Váňové a Báře Zemanové - všechny zobcová flétna.

           Mgr. Milan Žůrek, ředitel školy