EU peníze školám

EU dotace

Besedy v knihovně jako zajímavé doplnění výuky ČJ

K doplnění a zatraktivnění výuky pravidelně objednáváme pro žáky jednotlivých ročníků besedy s paní Irenou Ochrankovou, knihovnicí oddělení pro mládež.

Žáci 6. B se letos seznámili se základními informacemi ze života Boženy Němcové, zejména pak s její sběratelskou činností zaměřenou na lidové pohádky. Žáci  9. A  absolvovali besedu zaměřenou na život a tvorbu Karla Čapka.

Mgr. M. Czabeová