EU peníze školám

EU dotace

Naši recitátoři získali v oblastní soutěži řadu ocenění

Dne 10. prosince se konala na Gymnáziu v Uničově oblastní recitační soutěž. Žáci základních škol a nižších ročníků víceletého gymnázia, rozděleni do dvou kategorií, poměřili své schopnosti přednesu poezie i úryvků z prózy.

V 1. kategorii (žáci 4. - 6. tříd) nás celkem reprezentovalo 11 dětí: E. Urbášková, N. Bartošová, V. Sova, J. Vojáčková, J. Repa, V. Mertová, P. Klesnil, Š. Jakůbek, N. Juračková, M. Kučerová, A. Kučerová.

Eliška Urbášková, žákyně 5. B, získala za svůj výkon 2. místo. Dalšími  oceněnými byli: Nikola Juračková, Nela Bartošová, Veronika Mertová, Michaela Kučerová a Petr Klesnil.

Ve 2. kategorii (žáci 7.-9. ročníku) reprezentovaly naši školu dvě žákyně:  Adéla Poštulková ze 7. A a Anna Petriščová, žákyně 9. A, která tuto kategorii vyhrála.

Všem recitátorům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a oceněným gratulujeme.

vyučující ČJ 4. - 9. ročníku