EU peníze školám

EU dotace

Nácvik 1. pomoci v 6. třídách

Umět správně poskytnout 1. pomoc je jedna z nejdůležitějších praktických dovednosttí, kterou by si měl každý člověk osvojit. Během školní docházky se žáci naší školy setkávají s výukou zásad poskytování 1. pomoci opakovaně už od nejnižších ročníků. Šesťáci se učí poskytnout 1. pomoc jak teoreticky, tak i prakticky v hodinách zdravotní tělesné výchovy.

Mgr. Marcela Mikulíková