EU peníze školám

EU dotace

Historická exkurze Olomouce žáků 8. ročníku

V posledním květnovém týdnu si žáci osmého ročníku prohlédli historické skvosty Olomouce. Průvodkyněmi jim byly studentky střední školy cestovního ruchu. Osmáci si prohlédli Horní náměstí s nádhernou renesanční radnicí, barokní Herkulovou kašnou a moderní Arionovou kašnou. Vstoupili do kaple sloupu Nejsvětější Trojice, která je na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Na Dolním náměstí je zaujal renesanční Hauenschildův palác. Velmi je zaujala prohlídka kostela sv. Michala. Součástí kostela je křížová chodba s rajským dvorem. Žáci si prohlédli i poustevnu ve sklepení Michalskéko kostela, muzeum zvonů a zvonici. Zjistili tak, kdo je podle pověsti pokládán za zakladatele Olomouce a kde najdou kašnu s jeho sochou.