EU peníze školám

EU dotace

Exkurze na KHS v Olomouci

Žáci 9. třídy se v rámci primární prevence zúčastnili programu „Buď HIV negativní, chraň svůj život“, který pro poslední ročníky ZŠ pořádá Krajská hygienické stanice v Olomouci.

Cílem programu je přivést mladé lidi k uvědomění, že jsou sami zodpovědní za své zdraví a jeho ochranu.

Mgr.Milena Czabeová