EU peníze školám

EU dotace

Exkurze na IPS při ÚP

V průběhu těchto měsíců čeká žáky 9.ročníku velmi zodpovědný úkol. Musí si zvolit dvě školy, na které podají přihlášky k dalšímu studiu. Dalo by se říct, že si nepřímo volí svou budoucí profesi.

Abychom jim poskytli co nejvíce informací, které jim mohou rozhodování usnadnit, navštívili jsme Informační a poradenské středisko při Úřadu práce v Olomouci. Zde se žáci dozvěděli aktuální informace k podmínkám a průběhu přijímacího řízení, měli k dispozici podrobné popisy jednotlivých profesí obsahující výčet pracovních činností, používaných pracovních prostředků, popis pracovního prostředí a dalších požadavků k dané profesi, seznam příslušných studijních oborů a rovněž možnosti uplatnění na trhu práce.

Mgr.Milena Czabeová